แบบทดสอบสติปัญญาที่มีความถูกต้องมากที่สุด

แบบทดสอบสติปัญญาคือกลุ่มคำถามต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุระดับสติปัญญาของผู้ทำแบบทดสอบ

ไอคิวโดยเฉลี่ยของคนเท่ากับ 100 คุณเคยสงสัยไหมว่าไอคิวของคุณเท่ากับเท่าใด? ทำแบบทดสอบไอคิวของเราและรู้ถึงระดับสติปัญญาของคุณตอนนี้!

การทำแบบทดสอบนี้ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผลลัพธ์ IQ - การจำแนกประเภท

130 หรือสูงกว่า - ผลลัพธ์สูงมาก
115 - 130 - ผลลัพธ์สูง
85 - 115 - เฉลี่ย
70 - 85 - ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
น้อยกว่า 70 - ผลลัพธ์ต่ำ

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์:

» ไอคิวคืออะไร?
» IQ วัดได้อย่างไร? ความหมายเฉลี่ยและไอคิวสูง
» IQ สำคัญไฉน?
» จะปรับปรุง IQ และการทำงานของสมองได้อย่างไร?