แบบทดสอบสติปัญญาที่มีความถูกต้องมากที่สุด

แบบทดสอบสติปัญญาคือกลุ่มคำถามต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุระดับสติปัญญาของผู้ทำแบบทดสอบ

ไอคิวโดยเฉลี่ยของคนเท่ากับ 100 คุณเคยสงสัยไหมว่าไอคิวของคุณเท่ากับเท่าใด? ทำแบบทดสอบไอคิวของเราและรู้ถึงระดับสติปัญญาของคุณตอนนี้!

การทำแบบทดสอบนี้ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผลลัพธ์ IQ - การจำแนกประเภท

130 หรือสูงกว่า - ได้ผลสูง
110 - 130 - สูงกว่าค่าเฉลี่ย
90 - 110 - เฉลี่ย
70 - 90 - ภายใต้ค่าเฉลี่ย
น้อยกว่า 70 - ผลลัพธ์ต่ำ